De vanliga försäkringsbolagen har ofta en särskild paragraf för vad som gäller vid dykning. En speciell dykförsäkring kan behövas. Vissa försäkringsbolag godkänner dykning och vissa inte.

Om olyckan är framme

Att vara ofärsäkrad kan det vara en dyr erfarenhet. Divers Alert Network är störst på marknaden inom dykförsäkringar och från Euros 59,00/år kan du känna dig trygg under hela resan, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Inga egna utlägg

Du behöver t ex aldrig ligga ute med kontanter för din läkarundersökning eller ditt sjukhusbesök. DAN gör direktbetalningar för all medicinsk vård du behöver, överallt och världen över var du än befinner dig.

Vid en eventuell olycka

Steg 1.
Från Indonesien, ring DAN-support på telefon +61-8-8212 9242, 24-timmar öppet (endast engelskspråkig).

Steg 2.
Om doktorn råder att en evakuering är nödvändig, ring DAN TravelAssist på telefonnummer +1-919-684 9111. Till TravelAssist lämnas namn på den skadade, medlemsnummer hos DAN, beskrivning av olycka, plats och kontaktnummer. TravelAssist behöver också veta vilket nummer som ringts i steg 1 för att kunna bekräfta diagnosen med dykläkaren.

Läs mer exakt i broschyren du får hem vid ditt tecknande av medlemsskap i DAN.

 Läs mer om försäkringen på www.daneurope.org