Bokningsvillkor Raja Ampat

Bokning
Vid bokning betalas en deposition om 25% av det totala beloppet för att garantera bokningsdatum. Resterande belopp skall vara oss tillhanda senast 45 dagar innan ankomstdatum.

Avbokning
Vid avbokning 45 dagar eller mer innan ankomstdatum betalas 75% tillbaka av den totala kostnaden, förutsatt att full betalning kommit oss tillhanda. Vid avbokning 45-30 dagar innan ankomstdatum betalas 50% tillbaka av den totala kostnaden, förutsatt att full betalning kommit oss tillhanda. Vid avbokning med mindre än 30 dagar innan ankomstdatum betalas 0% tillbaka av den totala kostnaden. Avbokning måste ske skriftligt per e-post.

Bokning av flygbiljetter
För bokning av flygbiljetter inrikes betalas en extra administrationskostnad om 20% av biljettpriset.

Avbokning flygbiljetter
Har vi arrangerat flygbiljetter från annan ort i Indonesien så gäller flygbolagets återbetalningsregler vid avbokning för flygbiljetter.

Ansvarsskyldighet
Piraya Dive Bali, Papua Diving, Raja Ampat Dive Lodge, Papua Paradise Eco Resort eller Misool Eco Resort har inget ansvar för skador, olyckor, sjukdom, flygförseningar, förlust av egendom eller ett icke deltagande av bokade aktiviteter.

Allmänt
Alla dykare måste vara certifierade och kunna uppvisa ett giltigt certifikat. Endast certifierade dykare får deltaga i dykaktivitet. Alla Dykare är fullständigt ansvarig för sig själv och sin utrustning. Du som gäst har förstått och accepterar alla risker förenade med dyk och vattenaktivitet.

Outnyttjade dyk
Outnjuttjade dyk är ej återbetalningsbara.

Reseförsäkring
Vi råder alla att teckna en bra reseförsäkring. Se även över om försäkringen täcker avbräck på din vistelse vid till exempel missat flyg, flygförseningar och sjukdom då du inte kan delta i dykaktivitet. Läs mer om dykförsäkring här.