Bokningsvillkor Wakatobi Dive Resort

Bokning
Vid bokning betalas en deposition om 25% av det totala beloppet för att garantera bokningsdatum. Resterande belopp skall vara oss tillhanda senast 90 dagar innan ankomstdatum.

Avbokning
Vid avbokning 90 dagar eller mer innan ankomstdatum är avbokningskostnaden 50% av depositionen. Vid avbokning 45-90 dagar innan ankomstdatum är avbokningskostnaden 100% av depositionen. Vid avbokning med mindre än 45 dagar innan ankomsdatum betalas 0% tillbaka av den totala kostnaden. Avbokning måste ske skriftligt per e-post.

Ansvarsskyldighet
Piraya Dive Bali eller Wakatobi Dive Resort har inget ansvar för skador, olyckor, sjukdom, flygförseningar, förlust av egendom eller ett icke deltagande av bokade aktiviteter.

Allmänt
Alla dykare måste vara certifierade och kunna uppvisa ett giltigt certifikat. Endast certifierade dykare får deltaga i dykaktivitet. Alla Dykare är fullständigt ansvarig för sig själv och sin utrustning. Du som gäst har förstått och accepterar alla risker förenade med dyk och vattenaktivitet.

Outnyttjade dyk
Outnjuttjade dyk är ej återbetalningsbara.

Reseförsäkring
Vi råder alla att teckna en bra reseförsäkring. Se även över om försäkringen täcker avbräck på din vistelse vid till exempel missat flyg, flygförseningar och sjukdom då du inte kan delta i dykaktivitet. Läs mer om dykförsäkring här.